Die Begin - Goede Hoop Vleis

Go to content

Main menu:

Die Begin

Ons Storie
Lank, lank gelede...                                                                      

Vir jare lank het die bekende Goede Hoop Slaghuis in Suider-Paarl ‘n reputasie gehad vir vleis uit die boonste rake.
 
Maar sedert 2005, toe die Van Tonder-gesin die leisels hiér oorgeneem het en ‘n totale vernuwing van hierdie slaghuis gedoen het, het hierdie bedryf net van krag-tot-krag gegaan.
 
Die Van Tonder-famile is sedert die vyftiger jare betrokke in die vleisbedryf, toe hul voorvader, oupa Jack van Tonder, dié beroep betree het, met veëboerdery en klein- en groothandel in die vleisbedryf.
 
Sy seun Nico van Tonder het die ryke tradisie voortgesit en het talle suksesvolle slaghuise op die been gebring. En vandag word daar steeds op dié tradisie voortgebou deur sy seuns Jako en Paul van Tonder. Dan beoog hulle ook dat hierdie tradisie in die familie oorgedra sal word van geslag tot geslag.
 
Die Van Tonders se sukses kan toegeskryf word aan die top-gehalte vleis wat hulle uitsoek om dan weer aan die publiek te verkoop,. En dan hul puik, persoonlike kliëntediens wat altyd die kliënt eerste stel.
 
Hul beesvleis sluit in Chalmar Beef,  Karan Beef, Sparta Beef en Morgan, en word goed rypgemaak. 
 
Hul lammers is afkomstig van
Tomis Abatoir en Namibia. Wildsvleis is ook by Goede Hoop vrylik beskikbaar en hulle bied tydens die wildsseisoen ‘n volledige wildsverwerkingsdiens aan.
 
Hul fiosofie vir hul strewe in kliëntediens is in die woorde van  Mahatma Gandhi: "A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is no interruption of our work. He is the purpose of it. He is not an outsider of our business. He is part of it. We are not doing him a favour by serving him. He is doing us a favour by giving us the opportunity to do so." 
 
Vandag sluit Goede Hoop Slaghuis se kliënte talle uitsoek restaurante in van dwarsoor die Boland en Kaapse Skiereiland.
 
Hulle nooi u graag om by hul besoek af te lê om self die Goede-Hoop-ondervinding te beleef.
Once upon a time...

For years the famous Goede Hoop Butchery in Southern Paarl has had a reputation for excellent meat products.
 
But since 2005, when the Van Tonder family took over the reins and revamped this butchery in it’s entirety, this butchery has grown from strength-to-strength.
 
The Van Tonder family has been in the meat industry since the fifties when their fore-father, grandfather Jack van Tonder, entered this profession becoming involved in stock farming and the retail and wholesale meat trade.
 
His son Nico van Tonder, took over the reins of this rich tradition and established many successful butcheries. Today this tradition still lives on with his sons, Jako and Paul, following firmly in his footsteps. They foresee that this family tradition will be passed on from generation to generation.
 
The Van Tonders' success can be attributed to the top quality meat they select to the public’s every need, and their excellent, personalized customer service that always puts the customer first.
 
Their beef include Chalmar Beef, Karan Beef, Beef Sparta and Morgan, which is well ripened.
 
Their lambs are from Tomis Abatoir and Namibia. Venison is also freely available at Goede Hoop and they offer a complete venison processing service for hunters during the hunting season.
 
Their philosophies for their efforts in customer service are in the words of Mahatma Gandhi: "A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. They are no interruption of our work. He is the purpose of it. He is not an outsider of our business. He is part of it. We are not doing him a favour by serving him. He is doing us a favour by giving us the opportunity to do so. "
 
Today,  Goede Hoop Butchery's customers include many of the finest restaurants in and around the Boland and Cape Peninsula.
 
They would like you to pay them a visit so that you can also be part of the Goede Hoop-experience.
 
Back to content | Back to main menu